Objektet e ndërtuar prej 50 vitesh do i nënshtrohen auditimit teknik

Objektet që janë ndërtuar prej më shumë sesa 50 vitesh do i nënshtrohen një procesi të hollësishëm të auditimit teknik, për t’u parë nëse ato plotësojnë kërkesat minimale të rezistencës dhe sigurisë. Pas këtij auditimi parashikohet marrja e masave për të garantuar sigurimin e tyre. Kjo parashikohet në një projektligj të ri, “për disa ndryshime … Continue reading Objektet e ndërtuar prej 50 vitesh do i nënshtrohen auditimit teknik