Tirana, qyteti i dhjetë më i shtrenjtë në Europë …

Apartamentet luksoze në zonat qendrore në Tiranë po kapin majat, teksa një sërë projektesh luksoze janë në ndërtim. Çmimet po rriten me shpejtësi dhe po arrijnë nivelin e 4,000 euro për metër katror, në projektin e ri që po ndërtohet pranë Presidencës, duke arritur nivelin më të lartë në rajon. Tirana ia ka kaluar edhe

Ligjit të ri për Kadastrën hap rrugën për përfundimin e procesit problematik të njohjes së pronësisë

Publikimi në Fletoren Zyrtare i ligjit të ri për Kadastrën ka hapur rrugën për përfundimin e procesit problematik të njohjes së pronësisë në Republikën e Shqipërisë. Ndërkohë, ai parashikon edhe një amnisti të pjesshme 30-ditore për ata që kanë shkelur afatet e regjistrimit të pronës në Hipotekë, të cilët gjatë asajperiudhe nuk do të kenë

Hyn në fuqi udhëzimi për ndryshimet në tatimin e pagave

Hyn në fuqi udhëzimi për zbatimin e ndryshimeve në tatimin e rrogave për rritjen e pragut nga 130 mijë lekë në mbi 150 lekë, që do të taksohen 23 për qind. Më herët në masën 23 për qind taksoheshin pagat mbi 130 mijë lekë. Konkretisht, po t’u referohemi shembujve zyrtarë që jep udhëzimi, ndryshimet sjellin që

Si po ndryshon struktura e ekonomisë shqiptare

Ekonomia shqiptare po e ndryshon gradualisht strukturën e saj, teksa të vegjlit po bien dhe të mëdhenjtë po fuqizohen. Normat e fitimit po bien në një tregues të shtimit të konkurrencës, maturimit të shumë sektorëve dhe ngërçit të konsumit. Ekonomia gjeneron pjesën më të madhe të të ardhurave të saj nga tregtia dhe ka pak

Qytetarët mund të kontribuojë vetë për të rritur sasinë e pensionit

Ligji i ri për pensionet në Republikën e Shqipërisë lejon që një qytetar të mund të kontribuojë vetë për të rritur sasinë e pensionit që do të siguronte nga vitet e punës së kryer pranë punëdhënësit. Kjo bëhet nëse ai do të derdhë vullnetarisht një shumë të caktuar, që i lejon që, kur të arrijë

Kategoritë që përfitojnë pagesë për paaftësi të përkohëshme nga aksidenti në punë ose sëmundjet

Në përputhje me ligjin e Sigurimeve Shoqërore në Republikën e Shqipërisë, kushdo që pëson një aksident në punë, që pasohet nga paaftësi e përkohshme ose e përhershme, ose invaliditet, ka të drejtë të marrë përfitim financiar. Gjithnjë sipas ligjit, personat e siguruar, në rastet e aksidenteve në punë ose sëmundjeve profesionale, përfitojnë të drejtën e

Si legalizohen pallatet pa leje dhe katet shtesë

Si legalizohen pallatet pa leje dhe katet shtesë  Me anë të VKM 19/2017 qeveria ka rregulluar ligjërisht procedurat për ato pallate që kanë mbetur pa hipotekë për shkak se ndërtuesi ka detyrime ndaj shtetit. Por cilat janë hapatë që duhet të ndjekin qytetarët e interesuar për të përfituar nga ky vendim në mënyrë që të

Aplikimi për objekte deri në 250 metra katrorë

Cilido që ka parashikuar të bëjë një ndërtim të ri, ose një shtesë tek ndërtimi ekzistues, të cilin e ka në pronësi dhe që nuk e kalon sipërfaqen prej 250 metrash katrorë në të gjitha katet bashkë, ka vetëm një rrugë për të marrë lejen përkatëse të ndërtimit: të pajiset me leje elektronike në sportelin

Letrat me vlerë/ Bonot e Thesarit dhe obligacionet …

Bonot me maturim 12-mujor u shitën në ankandin e dhjetorit 2018 me një interes mesatar 1.43%. Por edhe obligacionet dyvjeçare u emetuan me një interes 1.94%, duke rënë poshtë kufirit të 2 përqindëshit për herë të parë që nga viti 2016. Por, në rast se dikush vendos të bllokojë për afate më të gjata kohore

Ndryshimet në taksat dhe tatimet që hyjnë në fuqi pas 1 janarit

Nga 1 janari 2019 marrin fuqi ligjore disa ndryshime në legjislacionin fiskal që prekin kryesisht kategori të biznesit dhe punonjësit me paga të larta. Nga një janari ngarkesa fiskale për të punësuarit me paga të larta ulet. Fasha e pagës që taksohet me 23 % do të rritet në 150,000 lekë nga 130,000 lekë në