Hapet tenderi ndërkombëtar për ndërtimin e 2500 banesave në 10 bashki

Është hapur tenderi ndërkombëtar për ndërtimin e 2500 banesave me njësi zbatimi Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Sipas dokumenteve zyrtare fondi limit është 42.4 milionë euro dhe fituesi ka për detyrim që t’i mbyllë të gjitha punimet brenda 24 muajve. Pas miratimit në qeveri të projekteve për ndërtimin e banesave individuale për familjet e mbetura pa

Vazhdon rritja e çmimit të apartamenteve me gjithë rënien e kostove, sipas INSTAT_it

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesat shënoi rënie gjatë tre mujorit të katërt të vitit 2019. Sipas publikimit të INSTAT, Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e katërt 2019 arriti 104,1, duke shënuar ulje me 0,1 %, në krahasim me tremujorin e katërt 2018. Për të hartuar këtë indeks, INSTAT shikon se si

Dokumentet që duhen për të përfituar lehtësi fiskale për bizneset e prekura nga tërmeti

Administrata Tatimore njofton të gjithë tatimpaguesit e prekur nga tërmeti i datës 26 Nëntor 2019 se, mbështetur në udhëzimin Nr.5, datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe në udhëzimin Nr. 32, datë 31.12.2013 “Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël”, i ndryshuar, do ti njihen si të zbritshme

Deklarimi i të ardhurave nga shitja në furnizimin e ndërtesave

Administrata tatimore, më herët, ka bërë me dije zbatimin e disa planeve sektoriale gjatë vitit 2020, ndër të cilat është edhe ai i sektorit të ndërtimit.  Nxitja e përmbushjes vullnetare të detyrimeve tatimore eshte synimi kryesor yni dhe vijimësia e veprimeve që po ndërmerren kane per qellim me se pari qe tatimpaguesi te njihet me mire me

Mbyllet sot deklarimi online i dëmeve nga tërmeti

Mbyllet sot afati për aplikimin online të familjeve të prekura nga tërmeti në platformën “Shtëpia ime”. Ministria e Zhvillimit tha se deri tani online kanë deklaruar dëmet 40 mijë familje. Procesi i aplikimit online nisi 1 muaj më parë, ndërsa sot është dita e fundit e deklarimeve. Aplikimi online është i detyrueshëm për qytetarët e

APP udhëzon bizneset për prokurimet në kuadër të rindërtimit

Agjencia e Prokurimit Publik ka bërë me dije, se prokurimet në kuadër të procesit të rindërtimit, të cilat do të kryhen përmes mjeteve elektronike, duhet të jenë të mbështetura në ligjin që rregullon këtë fushë, si dhe duhet të ndjekin format e duhura sipas hapave të përcaktuara. Udhëzohen si më poshtë: Autoritetet përgjegjëse për zhvillimin

Shpallen 8 zona të reja për zhvillim pas tërmetit

Arrin në 23 numri i zonave të shpalluara nga qeveria si të përshtatshme për zhvillim për banorët të cilët u preken nga tërmeti. Pas ngjarjes së tërmetit u miratuan hartat e 15 zonave për zhvillim në të gjithë vendin. Në Tiranë u publikuan të dhënat për 9 zona zhvillimi, ndërsa në Durrës u shpall Shkozeti.

Detajet e procesit të rindërtimit nga tërmeti i 26 nëntorit

Pasojat e tërmetit të 26 nëntorit që prekën mbi 200 mijë persona pritet të rikuperohen deri në vitin 2024. Rindërtimi do të kalojë në tre faza. E para është deri në fund të këtij viti dhe parashikohet të angazhojë investime deri në 545 milionë euro, ku mbi 90% e tyre do të shkojnë për rindërtimin

Vendndodhjet e zonave të rindërtimit nga tërmeti

Publikohen në Fletoren Zyrtare koordinatat dhe hartat e zonave të reja për zhvillim, ku do të vendosen banorët, banesat dhe shtëpitë e të cilëve kanë dalë të pabanueshme nga tërmeti shkatërrues i 26 nëntorit. Fondi Shqiptar i Zhvillimit është caktuar si njësi zbatuese për ndërtimin e banesave të reja ose të ndërtesave publike të dëmtuara

Sfidat e tregut të pasurive të paluajtëshme për 2020 …

Viti 2020 pritet të jetë sfidues edhe për sektorin e pasurive të paluajtshme në vend. Aktorët e tregut presin që rikthimi i rivlerësimit me një normë të favorshme prej 3% mund të bëjë më të aksesueshëm disa apartamente për shkak të reduktimit të kostos fiskale, pasi individët që kërkojnë të shesin do të kursejnë një