Si mund të regjistroni ndërtimet e bëra para 1991

PREZANTIMI IVKM-së Përpara rreth një viti Qeveria miratoi VKM 442/2018 për trajtimin dhe rregjistrimin e banesave të ndërtuara përpara vitit 1991. Ky proces po jep rezultatet e veta, duke futur në proces rregjistrimi mijëra banesa të ndërtuara përgjatë gjysëmshekullit socialist. SITUATA Me VKM-në e vitit të kaluar, u vu në rrugën e zgjidhjes ndërtimet e

Si do të regjistrohen trojet e dhëna për ndërtim nga pushteti vendor.

Këshilli i Ministrave ka vendosur të bëjë një hap tjetër në drejtim të zgjidhjes së problemeve të shumta e të ndërlikuara të pronësisë mbi tokën, duke vendosur rregulla të reja edhe për ato troje, të cilat janë dhënë më parë nga komunat e bashkitë për ndërtim, por ende nuk mund të regjistrohen. Kjo, pasi ato

Si do të veprohet me tokat e regjistruara dhe të paregjistruara

Vendimi i Këshillit të Ministrave përcakton rregullat e bashkërendimit të punës së bashkive me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, për regjistrimin e trojeve të dhëna për ndërtim nga njësitë e qeverisjes vendore dhe të rregullimit të marrëdhënieve juridike të pronësisë mbi këto troje për efekt regjistrimi. Po si do të veprohet rast pas rasti për pasuritë

Rritja e barrës fiskale dhe bashkitë me taksat më të larta gjat 5 viteve të fundit

Barra fiskale në Shqipëri përgjatë viteve 2014 – 2018 rezulton të jetë rritur 25%, sipas një studimi të bërë nga studio e specializuar ALTAX. Rritja më e madhe është ndikuar nga politika fiskale e taksimit progresiv, reforma e decentralizimit fiskal, si dhe nga zgjerimi bazës kontributive të TVSH, që ka rritur kontributin e saj e

Çmimet e reja referencë për ndërtesat

Qeveria ka miratuar çmimet e reja referencë për ndërtesat. Këto çmime njihen nga shteti sipas zonave të ndryshme, në formën e “dyshëmesë”, pra si çmim minimal, në bazë të të cilit llogaritet, si tatimi i fitimit, në rast se kemi të bëjmë me një shitblerje ndërtese, ashtu edhe taksa e ndërtesës, në përputhje me ligjin

67 hartat me zonat ku pezullohet kalimi i titujve

Një vendim i publikuar së fundmi në Fletoren Zyrtare përmban të paktën 67 harta me zonat e sakta që do t’i shërbejnë njësive vendore si orientim për të bërë pezullimin e kalimit në pronësi të përfituesve të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në zonat me përparësi zhvillimin e turizmit në mbështetje të projekteve investuese në

Ndërtesat, logjika e re e taksës “më thuaj ku jeton, të të them sa paguan” …

Taksimi për ndërtesat apo njësitë pronësore sot, sipas kuadrit ligjor, bëhet në bazë të disa specifikave. Së pari, duhet pasur parasysh çfarë kategorie ndërtese është ajo apo funksioni që kryen, së dyti nëse është ndërtim i para vitit 1993 apo pas vitit 1993 dhe në çfarë zone ndodhet. Me një vendim të veçantë, atë 132,

Tirana, qyteti i dhjetë më i shtrenjtë në Europë …

Apartamentet luksoze në zonat qendrore në Tiranë po kapin majat, teksa një sërë projektesh luksoze janë në ndërtim. Çmimet po rriten me shpejtësi dhe po arrijnë nivelin e 4,000 euro për metër katror, në projektin e ri që po ndërtohet pranë Presidencës, duke arritur nivelin më të lartë në rajon. Tirana ia ka kaluar edhe

Kush mund të marrë ende pronësinë me ligjin 7501

Dy ligje lidhur me pronësinë mbi tokën bujqësore, të sapobotuara në Fletoren Zyrtare dhe të cilat hyjnë në fuqi në fillim të muajit prill, synojnë t’i japin fund odisesë së një procesi të filluar me ligjin 7501. Ndryshimet e reja janë bërë në në ligjin 9948, datë 7 korrik 2008, “për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore

Ligjit të ri për Kadastrën hap rrugën për përfundimin e procesit problematik të njohjes së pronësisë

Publikimi në Fletoren Zyrtare i ligjit të ri për Kadastrën ka hapur rrugën për përfundimin e procesit problematik të njohjes së pronësisë në Republikën e Shqipërisë. Ndërkohë, ai parashikon edhe një amnisti të pjesshme 30-ditore për ata që kanë shkelur afatet e regjistrimit të pronës në Hipotekë, të cilët gjatë asajperiudhe nuk do të kenë